top of page

מי אני

אני אוהבת סיפורים,
אוהבת אנשים,
והחיבור המושלם בעיני הוא סיפור אנושי דרך ציור.
אז אני במקצוע הנכון , לא?


הסיפורים שאתם רוצים לספר ,

העסקים שאתן רוצות לקדם,

האהובים שאתם ואתן רוצים לברך ,
כולם ממלאים אותי בסקרנות וחדוות יצירה.
אני אוהבת להקשיב ולחשוב יחד על סיפור שיספר אותך הכי טוב ,מצחיק וצבעוני וילווה אותך לאורך שנים.

bottom of page